Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1676 |Brno|Praha

Dne 27.10.2014 jsme úspěšně prošli akreditací zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Jsme tudíž schopni provádět akreditované zkoušky vlivu prostředí (teploty a vlhkosti) na výrobek, např. dle
ČSN EN 60068-2-38

PV 1200

PV 2005
a dle dalších norem viz. příloha osvědčení.

 

Vedle zkoušek ve zkušebních komorách jsme schopni provádět i následující neakreditované zkoušky v oblastech:


- zkoušky v tahu, tlaku a ohybu (až do síly 100kN)

- měření indexu toku taveniny (MFR a MVR dle ISO 1133)

- zkoušky tvrdosti dle Shore a IRHD

- zkoušky tvrdosti dle Vickers

 

Pracoviště zkušební laboratoře se nachází jak v Brně, tak i v Praze:
1. Zkušebna Brno, Tuřanka 1148/107 , 627 00 Brno-Slatina
2. Zkušebna Praha, Toužimská 943/24a, 197 00 Praha-Kbely

 

Bližší informace o zkušební laboratoři naleznete zde ...

 

Ostatní aktuality

Zkusebni laborator Brno

  Obchod a servis:
  JD Dvořák, s.r.o., Zkušební technika


  V Holešovičkách 14, CZ-180 00 Praha 8
  IČO: 49621815, DIČ: CZ49621815
  T: +420 284 681 646, 284 688 050
  E: obchod@testsysteme.cz
      servis@testsysteme.cz

  Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298,
  JD Dvořák, s.r.o., Kalibrační a zkušební laboratoř, servis


  Tuřanka 107, CZ-627 00, Brno
  M: +420 602 287 213, 606 029 248
  E: kalibrace@testsysteme.cz
      zkusebna@testsysteme.cz

  Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1676,
  JD Dvořák, s.r.o., servis  Toužimská 943/24a, CZ-197 03, Praha 9
  T: +420 284 681 646, 284 688 050
  E: zkusebna@testsysteme.cz
      servis@testsysteme.cz