Cesta: JD Dvořák » Produkty » Reologické přístroje »

Reologické přístroje

Plastometry ISO 1133Plastometry ISO 1133Zařízení určené pro měření indexu toku taveniny termoplastů (ITT) dle norem ISO 1133 a ASTM 1238.

Testy elastomerů a pryžeTesty elastomerů a pryžeZařízení k určení chování viscoelastických materiálů během vulkanizace a po vulkanizaci.

Vysokotlaké kapilární reometryVysokotlaké kapilární reometryVysokotlaké kapilární reometry umožňují výzkum reologických vlastnostní polymerů na té nejvyšší možné úrovni. Od stanovení viskozity přes průtažnost taveniny až po detekci tokové nestability polymerů. Lze jednoduše řešit korekce jako jsou Bagley (lineární/nelineární), Rabinowitsch-Weissenberg a mnoho dalších.

ExtrusiometryExtrusiometryLaboratorní a výrobní extrůdery pro malooběmovou výrobu a měření tokových vlastností polymerů.

Testy průtahu taveninyTesty průtahu taveninyZkoušky průtahu polymerní taveniny přímo za kapilárou pomocí samostatného patentovaného zařízení Rheotens.

ON-LINE technologieON-LINE technologieMěření tokových vlastností polymerů v reálném čase během výroby to jsou On-line rheometry od firmy Göttfert. Měření index toku taveníny i viskozity.

Analýza foliíAnalýza foliíZařízení pro zkoušky folií jsou důležitou součástí rozvoje pro kontrolu schopnosti maximálního průtahu polymeru a testování vhodnosti polymerů a látek v laboratoři. Další využití je v řízení jakosti výroby, měřit disperzní síly v dávkovém zpracování běhu na extruderu, jakož i ve vstupní kontrole kvality barvy a skvrn.

Obchod a servis:
JD Dvořák, s.r.o., Zkušební technika


V Holešovičkách 14, CZ-180 00 Praha 8
IČO: 49621815, DIČ: CZ49621815
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: obchod@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298,
JD Dvořák, s.r.o., Kalibrační a zkušební laboratoř, servis


Tuřanka 107, CZ-627 00, Brno
M: +420 602 287 213, 606 029 248
E: kalibrace@testsysteme.cz
    zkusebna@testsysteme.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1676,
JD Dvořák, s.r.o., servisToužimská 943/24a, CZ-197 03, Praha 9
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: zkusebna@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz