Cesta: JD Dvořák » Zkušební laboratoř » 

Zkušební laboratoř

Informace o naší Akreditované zkušební laboratoři č. 1676Informace o naší Akreditované zkušební laboratoři č. 1676Dne 27.10.2014 jsme úspěšně prošli akreditací zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Jsme tudíž schopni provádět akreditované zkoušky vlivu prostředí (teploty a vlhkosti) na výrobek dle norem PV1200; PV2005; ČSN EN 60068-2-1, ed.2; 60068-2-2; 60068-2-14, ed. 2, 60068-2-30, ed. 2; 60068-2-38 a 60068-2-78, ed.2

Provádíme - Teplotní a klimatické zkoušky výrobkůProvádíme - Teplotní a klimatické zkoušky výrobkůZkušební laboratoř firmy JD Dvořák vznikla na základě více jak dvacetileté zkušenosti s prací, ovládáním, servisem a kalibrací té nejmodernější zkušební techniky v oblasti teplotních a klimatických zkoušek. Dlouhodobě připravujeme a programujeme pro naše zákazníky teplotní a klimatické zkoušky (např. VW PV1200 a VW PV2005) a tyto zkušenosti pak upatňujeme a aplikujeme u našich zkušebních komor.

Provádíme - Zkoušky tvrdosti materiáluProvádíme - Zkoušky tvrdosti materiáluZkušební laboratoř je vybavena přístroji pro měření tvrdosti měkkých materiálů (guma a plasty) a zároveň pro měření tvrdosti kovů. Pomocí těchto zkušebních přístrojů realizujeme zkoušky tvrdosti dle platných norem.

Provádíme - Zkoušky pevnosti materiáluProvádíme - Zkoušky pevnosti materiáluZkušební laboratoř provádí pevnostní zkoušky materiálu v tahu, tlaku, ohybu i penetrace dle platných norem. Maximální zkušební síly jsou prozatím do 100 kN. Pomocí zkušebních strojů lze realizovat zkoušky plastů, gumy, textilií, drátů, pružin či konstrukčních dílů. Zároveň lze na těchto strojích realizovat i zkoušky potravinářských, farmaceutických a kosmetických výrobků. Přesný popis strojů naleznete v této sekci.

Obchod a servis:
JD Dvořák, s.r.o., Zkušební technika


V Holešovičkách 14, CZ-180 00 Praha 8
IČO: 49621815, DIČ: CZ49621815
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: obchod@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298,
JD Dvořák, s.r.o., Kalibrační a zkušební laboratoř, servis


Tuřanka 107, CZ-627 00, Brno
M: +420 602 287 213, 606 029 248
E: kalibrace@testsysteme.cz
    zkusebna@testsysteme.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1676,
JD Dvořák, s.r.o., servisToužimská 943/24a, CZ-197 03, Praha 9
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: zkusebna@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz