Pasivní bezpečnost

Airbagové zkušební systémy

Laboratoře pro kompletní testování funkcí airbagů v jednotlivých zástavbách karoserie automobilu.

Zkušební laboratoře airbagů HuDe jsou vybaveny nejnovější technologií dle nových zkušebních standardů.

Automatické klimatické komory umožňují skladování zkušebních vzorků při teplotách od -60 ° C do + 120 ° C. 

K vytváření moderních a vysoce kvalitních vysokorychlostních videí nabízíme různé koncepty a systémy osvětlení.

Zkušební systém umožňující měření síly působící na pás i dráhu pásu po uvolnění předpínače.

Produkty, které zjednodušují nebo dokonce zcela automatizují nastavení kamer.

Stačí jeden počítač a jeden software, který se postará o všechny integrované komponenty a jejich koordinaci v celém systému.