Fotogalerie

Rozsah našich služeb

Provádíme manuální i automatickou kontrolu rozměrů různých typů vzorků:

 • rozsah měření v osách XYZ: 250 × 200 × 200 mm
 • přesnost měření v řádu +/ 0,001 mm
 • maximální hmotnost vzorku 5 kg (15 kg)
 • optická metoda měření (manuální, automatická, využití obrazové analýzy, hranová detekce)
 • vysoká rychlost a opakovatelnost měření
 • pro tvarově složitější vzorky možnost využití dotykové sondy (kombinace optického měření s dotykovou sondou)
 • přesná kontrola rozměrů a tolerancí
 • porovnání náměrů s 2D / 3D CAD daty
 • měření samostatných dílů i sériová měření
 • automatická identifikace dobrého / vadného kusu
 • report s náměry, grafikou, statistickými výpočty

V našich laboratořích disponujeme měřicími zařízeními od fy. Nikon, která se vyznačují jednou z nejkvalitnějších apochromatických optik na světě.

Fotogalerie

Široké možnosti nástrojů

Naše technologie jsou vybaveny nástroji pro.:

 • lokalizaci a identifikace uložení součástí ve vzorku, tolerance změn v natočení, změn měřítka a rozdílů osvětlení
 • kontrolu hran tzv. „edge detection“
 • měření vzdálenosti (různých prvků v XYZ), svarů, ozubených kol
 • skládání obrazů
 • import 2D / 3D CAD dat
 • analýza nečistot na filtrech

Existuje mnoho možností a požadavků měření materiálů. Jsme připraveni uplatnit naše know how a zkušenosti v tomto oboru, stejně tak být flexibilní a najít společně s vámi možnosti nové.

Fotogalerie

Jak to u nás funguje?

Rádi bychom Vám následujícími několika body přiblížili, jak je jednoduché to s námi zkusit:

 1. Sdělíte nám Vaše požadavky na testování (např. přes poptávkový formulář).
 2. Vždy klademe důraz na správné provedení zkoušky, proto náš technik projde všechny Vaše požadavky a ozve se Vám do 24 hodin s doplňujícími dotazy či doporučením v případech, kdy si nejste zadáním zcela jisti.
 3. Po detailním vyjasnění Vašich potřeb Vám vyhotovíme cenovou nabídku včetně informace o nejbližším termínu provedení zkoušky.
 4. Po objednání služby nám zašlete vzorky nebo my zajistíme jejich dopravu k nám do laboratoře.
 5. Provedeme zkoušku.
 6. Po skončení zkoušky Vám vzorky uskladníme k osobnímu vyzvednutí či zajistíme jejich dopravu zpět k Vašim rukám.
 7. Standardně do 48 hodin od ukončení zkoušky Vám vyhotovíme zkušební protokol.

Fotogalerie

Zkušební protokol

Výstupem z každé námi provedené zkoušky je zkušební protokol, který obsahuje následující data:

 • informace o zkoušeném vzorku
 • místo a termín realizace zkoušky
 • popis zkoušky
 • identifikace zařízení
 • fotodokumentace vzorků
 • grafický záznam
 • přílohy protokolu např. statistika z měření

Zkušební protokol Vám vyhotovíme v českém nebo anglickém jazyce.

Fotogalerie

Proč byste měli zkoušet s námi?

Je mnoho důvodů proč s námi spolupracovat, zde jsou ale ty nejzásadnější:

 • Znalosti v oboru

  V případě, že si nejste jisti jak Váš vzorek otestovat, doporučí Vám naši technici na základě dlouholetých zkušeností nejvhodnější způsob testování Vašeho vzorku. Naopak pokud přesně víte co a jak testovat, budeme Vám partnerem a nebudeme Vás zdržovat doplňujícími dotazy.

 • Flexibilita

  Sice disponujeme již širokým portfoliem zařízení, nicméně ze zkušenosti víme, že zkoušení kvality každým dnem zvyšuje své nároky na výrobky. Jelikož jsme v nejbližším možném propojení mezi výrobci zkušební techniky a vlastními uživateli zařízení, jsme v mnoha případech schopni zajistit i kapacity zařízení, která nemáme aktuálně v laboratoři.

 • Spolehlivost

  Klademe vysoký důraz na to, abyste se mohli spolehnout jak na naše slovo, tak i na naše zařízení, která jsou pravidelně kalibrována akreditovanou laboratoří a servisována autorizovaným servisem. Jelikož oboje služby máme tzv. „In House“, jsme v případě nečekané komplikace schopni reagovat téměř okamžitě.

 • Osobní přístup

  Věříme, že klíčem ke spokojenosti zákazníka je individuální přístup, a proto s každou zakázkou chceme porozumět Vašim požadavkům a následně se je snažíme splnit dle Vašich představ.