Fotogalerie

S ohledem na předpisy EU o používání F-plynů v chladicích zařízeních jsou dnes inovace v oblasti simulace podmínek životního prostředí důležitější než kdy jindy.

Společnost Weiss Technik (produkující značky weisstechnik® a vötschtechnik®), špička v oboru chladící techniky a výzkumu chladiv, včas zareagovala a zahájila společně s renomovanými partnery velkou výzkumně-vývojovou iniciativu. Dnes Weiss Technik uvádí na trh revoluční výsledek jejich úsilí -  chladivo budoucnosti R469a (dříve WT 69)

 

Fotogalerie

 

 • Každá teplotní a klimatická komora používá chladivo
 • Chladivo odvádí teplo ze zkušebního prostoru komory
 • Existuje mnoho objemů komor, ale pouze dvě verze provedení:
  1. s jedním chladícím okruhem do -40 °C a chladivy R404A, R452A, R507 a R449A
  • se dvěma chladícími okruhy (kaskádové provedení) do -70 °C, přičemž ve druhém chladicím okruhu se v současnosti nejvíce používá chladivo R23, které lze nyní nahradit novým chladivem R469a (WT 69).

Fotogalerie

Charakteristika chladiva R469a

 • Kontrolovatelný tlak v systému
 • Komponenty a maziva běžně dostupná na trhu
 • Chemicky stabilní i při vysokých teplotách 
 • Dosažení nízkých teplot s nejlepší možnou linearitou
 • Nehořlavé (netýká se A2L – středně hořlavé), netoxické
 • Bez ODP (úbytek ozonu), nekorozivní
 • Cenově dostupné
 • I v budoucnu legislativně bezproblémové

Fotogalerie

 

Regulace kvót chladiv

 • Hlavním cílem je ochrana životního prostředí snížením emisí fluorovaných skleníkových plynů (HFC)
 • Maximální možné snížení škodlivých plynů v EU do roku 2030

Fotogalerie

Dopad na dostupnost a cenu chladiv

 • Roční systém kvót přes ekvivalenty CO2 pro prodejce a výrobce v EU (chladivo R23 se tak stává méně dostupným a tím i dražším) 
 • Díky nepředvídatelnému tržnímu vývoji je velmi pravděpodobné, že chladivo R23 bude kvůli „kvótám“ v jednotlivých zemích nárazově či dlouhodobě nedostupné i přes to, že bude legislativně povolené                        
 • Projevuje se nelegální import chladiv v neznámé kvalitě
 • EU a Ministerstvo životního prostředí vidí budoucí přijatelnou cenu chladiv ve výši 35 EUR za tunu ekvivalentu CO2
  • GWP R23: 14.800 à 14,8 * 35 € = 518 € za kg R23
  • Tržní cena R23 je v Turecku 25 € / kg a v Číně 6 € / kg

Fotogalerie

Co očekávat po 1. 1. 2025?

 • Zákaz uvádění na trh stacionárních chladících zařízení s obsahem F-plynů s GWP vyšším než 2500 (R404a = GWP 3922)
 • Zákaz servisu zařízení, které obsahuje F-plyny s GWP 2500 nebo vyšším (vyjma zařízení s objemem chladiva do 40 t ekvivalentu CO2, zařízení určená pro chlazení výrobků pod -50 °C a vojenská zařízení)
 • Do 31. 12. 2029 bude možné pro servis zařízení, kterých se netýká výjimka, použít recyklované (pouze ve firmě, kde byly znovuzískané) nebo regenerované F-plyny

 

Fotogalerie

 

Společnost Weiss Technik již postupně realizuje dodávky teplotních a klimatizačních komor s tímto novým revolučním chladivem R469a (WT69).

Video k uvedení novinky na trh můžete shlédnout ZDE.