Zkušební teplota a hmotnost závaží jsou vždy uvedeny s výsledkem a závisí na testovaném materiálu. Tato technologická zkouška se používá při kontrole kvality k posuzování shody MFI s hodnotami inspekčního certifikátu nebo materiálového listu daného polymeru deklarovaného výrobcem pro výrobu konečných výrobků.

Následující tabulka zobrazuje nejčastěji měřené materiály a jim příslušející zkušební závaží a zkušební teploty, které doporučujeme použít pro případ stanovení indexu toku taveniny. Upozorňujeme, že tento přehled obsahuje doporučené podmínky pro stanovení indexu toku taveniny. V závislosti na výrobci polymeru se mohou vyskytnout specifické materiálové odchylky zkušebních podmínek.

Tabulka doporučených podmínek pro stanovení indexu toku taveniny