Dynamické a únavové systémy

Dynamické zkušební stroje

Dynamické a únavové systémy simulují různé druhy namáhání materiálu ve frekvencích až 20 kHz a různých amplitudách. Společnost Shimadzu nabízí dynamické zkušební stroje servohydraulické, elektromagnetické, ale i ultrazvukové pro několikanásobné zkrácení času potřebného pro zkoušku.

Frekvence:
50 Hz
Amplituda:
50 mm
Zatížení:
200 kN
Frekvence:
200 Hz
Amplituda:
50 mm
Zatížení:
10 kN
Frekvence:
20 kHz
Zdvih:
50 μm