Zkušební systémy

Zkoušky tlumičů

Firma MTS kombinuje nejnovější technologii servohydraulických nebo elektromechanických zatěžovacích rámů s pokročilými regulátory FlexTest a nejmodernějším softwarem pro testování tlumičů. Zkušební systémy MTS testují životnost a charakteristiku širokého spektra tlumičů.

Klíčové vlastnosti
  • Zkušební rychlosti až 5 m/s
  • Zkušební síla až 40 kN
  • Zkušební zdvih až 250 mm

Testovací servohydraulický systém tlumičů - model 852

Zkušební systémy MTS

Vysokorychlostní elektromotorický testovací systém tlumičů

Rám zkušebního elektromotorického systému tlumičů

Rám zkušebního servohydraulického systému tlumičů

Testovací systém MTS EMA (elektromotorický) pro zkoušky tlumičů

Zkušební systém tlumičů s velkým zdvihem

Zkušební systém tlumičů s ochranným krytem