Obrázek
a
Popis

Ruční tvrdoměr na měření dle metody Shore.