Plastometr

IV Tester

IV Tester slouží ke stanovení vnitřní viskozity bez použití chemických rozpouštědel. 

Vnitřní viskozita η (zkratka: IV), také nazývaná Staudingerův index nebo viskozita rozpouštědla, popisuje strukturální a reologické vlastnosti vysoce koncentrovaných roztoků a taveniny polymerů v cm³/g. Používá se zejména k charakterizaci průměrné molekulové hmotnosti polymerů na bázi polyesterů (PET) a polyamidů (PA).

Klíčové vlastnosti
  • Jednoduché ovládání a zobrazení výsledků měření prostřednictvím integrované dotykové obrazovky
  • Uživatelsky nenáročný proces na určení korelačních faktorů
  • Regulace teploty s přesností 0,01 °C
  • Rozsah teploty až do 500 °C

IV Tester

IV Tester

IV Tester