Fotogalerie

Smyslem naší celofiremní soutěže je vlastním sportovním úsilím naběhat, nachodit a jinak vysportovat body, které proměníme na finance. Čím více sportujeme, tím více pomáháme. A to nejen sobě, ale především těm, kteří to nejvíce potřebují. 

Nejlepším týmem ve smyslu nejvíce nasportovaných bodů se za rok 2022 stal tým Zkušební a kalibrační laboratoře. Pozadu ale nezůstaly ani ostatní týmy našich kolegů. Každý z nich pak vybral organizaci, které chce tyto finanční prostředky věnovat.  

Rozděleno tak bylo celkem 76000,- Kč a to mezi tyto organizace: 

  • Organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita - v Česku nazývaném nemoc motýlích křídel. Organizace usiluje o to, aby nemocní a jejich rodiny dokázali čelit tíživé ekonomické situaci a psychickým a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto onemocnění. 

Fotogalerie

  • Nadační fond šance onkoláčkům materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s jiným závažným onemocněním, dětem v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení. Do dnešního dne pomohl nebo zprostředkoval pomoc již 9000 dětem v onkologické léčbě a skoro 2500 dětem s jiným vážným onemocněním.
  • Nadační fond dětské onkologie Krtek se zabývá investováním do výzkumu, vzdělávaní personálu KDO FN Brno a partnerských pracovišť a do personalizované léčby, zlepšováním kvality života pacientů i jejich rodin jak v průběhu léčby, tak po jejím dokončení a poskytování domácí péče pro děti, u kterých onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti.

JD wants to help / The sportman of the year 2022

Where did the funds raised last year by our colleagues go? Let's see which foundations were chosen this time.

The purpose of our company competition is to compete points by running, walking and other sports activities. These points are turned into money by us. The more we do sports, the more we help. And not only to ourself, but above all to those who need it the most.

The best JD team in terms of the most sports points for the year 2022 was the Testing and Calibration Laboratory Team. But the rest of teams of our colleagues were not left behind either. Each of them then chose the foundation to which they want to give their part of sport points.

The following organizations were chosen this time (the total donated amount is CZK 76,000):

  • The DEBRA organization works to improve the lives of all people living with Epidermolysis Bullosa (EB). The organization helps patients and their families to be able to face the difficult economic situation and the psychological and social problems that result from this he insidiousness of this illness.
  • The Chance for Oncology Patients foundation provides both material and financial support for children with birth defects, other serious illnesses, children with oncological treatment and 2 years after its completion. This organization has helped 9,000 children with oncological treatment and almost 2,500 children with other serious illnesses so far.
  • The Children's Oncology Foundation Krtek invests in research, education of the staff of The University Hospital Brno and partner workplaces, and in personalized treatment, improves the quality of life of patients and their families both during treatment and after its completion, and provides home care for children for whom there are no more treatment options.