Fotogalerie

Spojením zkušeností z naší dlouholeté činnosti v oboru a z provádění zkoušek v naší akreditované zkušební laboratoři vytváříme školící programy jak pro nováčky v oboru, tak pro již zkušenější techniky, kteří si chtějí ověřit, srovnat či prodiskutovat své pokročilejší vědomosti. Zaměřujeme se na kombinaci znalostí metodických postupů a praktických ukázek se zařízeními v laboratoři. Semináře provádíme v menších skupinách, abychom zajistili interaktivní výměnu informací a všichni účastníci měli možnost se zapojit při praktických workshopech. 

Obory školení
Provádíme školení skrze všechny obory, kterými se zabýváme, tzn.:

 • simulace vnějšího prostředí (teplota, klima, koroze, vibrace…)
 • materiálové zkoušky (tvrdost, pevnost, únava a rheologické vlastnosti materiálů)
 • optika a měření (mikroskopická analýza, 2D&3D měření)

Typy školení

 • prezenční semináře s předem definovaným obsahem (v rozsahu 1 dne)
 • prezenční individuální školení sestavené dle požadavků zákazníka
 • online webináře

Vypisované prezenční semináře s předem definovaným obsahem jsou sestaveny na základě nejčastějších potřeb našich zákazníků. Tematické okruhy v individuálním školení sestavíme vždy na míru potřebám daného zákazníka. Pro specifické obory či informace akademické úrovně zajistíme relevantní lektory z praxe.

Fotogalerie

Prostory

Rádi vás přivítáme v prostorech naší pražské pobočky JD Dvořák (Toužimská 897/E3, Praha 18 - Letňany), které jsou přizpůsobené pro školící účely jak teoretických znalostí, tak díky vlastní zkušební laboratoři i pro praktické ukázky včetně nejrůznějších nástrojů, které se v praxi používají. Pro vyšší efektivitu, ale také zábavnější formu školení využíváme k výuce moderní technologie. 

Pokud si přejete zorganizovat individuální školení (např. pro více lidí) ve vašich prostorech a s vašimi zařízeními, tak jsme schopni s vámi tuto možnost probrat a případně navrhnout možný koncept.

Výhody seminářů JD ACADEMY

Chtěli bychom zužitkovat a sdílet naše již 30ti leté zkušenosti z oboru zkušební techniky, které jsou navázané na přední světové výrobce zkušebních zařízení. Zároveň vycházíme z praxe naší akreditované zkušební laboratoře, kde se naši technici každý den potkávají s požadavky celé šíře průmyslu, čelí novým výzvám a rychle se zvyšujícím nárokům na testování výrobků. Jako akreditovaný subjekt jsme povinní dodržovat pevně stanovené, mezinárodně uznávané postupy. V neposlední řadě spolupracujeme také s externími školiteli, předními odborníky na dané téma z univerzitní, výzkumné i výrobní sféry. 

Teorie je důležitá, ale nejefektivnější metodou vzdělávání je praktická ukázka, na kterou se právě naši specialisté v průběhu semináře zaměřují. Jsou tedy připraveni zodpovědět vaše dotazy z praxe, témata rozvinout a diskutovat je s Vámi. Vedle toho Vám ukáží jak s přístroji pracovat, jak zacházet s vlastními vzorky a následně jak zkoušku vyhodnotit. Je pro nás důležité, aby si každý z účastníků semináře mohl sám vyzkoušet postupy, které bude následně v praxi využívat. Abychom tohoto docílili, je kapacita semináře omezena na ca. 12 osob.

Vypsané semináře pro rok 2024:

Fotogalerie

Webinář: Technologie pro hybridní simulace ve stavebním průmyslu
 • termín: 19. března 2024
 • téma zahrnuje přehled funkcí této zkušební techniky kombinující reálné testy a počítačovou modelaci, porovnává různé metody hybridní simulace i související technologie a nástroje, součástí webináře budou také ukázky různých aplikací 
 • 60minutový online webinář
 • ZDARMA

 

Teplotní a klimatické zkoušky

Fotogalerie

Teoretické a praktické zkušenosti v oblasti teplotních a klimatických zkoušek
 • termíny: 9. dubna / 17. září 2024
 • téma zahrnuje teoretický přehled o dané problematice, příklady a čtení z norem, praktickou ukázku klimatické komory, správný postup při provádění zkoušky, výsledky a interpretace zkoušek, zkušební protokol
 • celodenní prezenční seminář

Korozní zkoušky 

Fotogalerie

Základní úroveň: Teoretické a praktické zkušenosti v oblasti korozních zkoušek
 • termíny: 10. dubna / 1. října 2024
 • téma zahrnuje teoretický přehled o korozních zkouškách, praktickou ukázku korozní komory, správný postup při provádění zkoušky, výsledky a interpretace zkoušek, zkušební protokol
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Fotogalerie

Pokročilá úroveň: Teoretické a praktické zkušenosti v oblasti korozních zkoušek
 • termín: 2. října 2024
 • téma zahrnuje rozvedení informací a praktických ukázek ze základního semináře se zaměřením na specifické dotazy a požadavky účastníků semináře
 • celodenní prezenční seminář 

Více informací a registrace 

Vibrační zkoušky

Fotogalerie

Základní úroveň: Teoretické a praktické zkušenosti v oblasti vibračních zkoušek
 • termíny: 15. května / 15. října 2024
 • seminář je vhodný pro zkušební techniky i zadavatele vibračních zkoušek
 • téma zahrnuje teoretický přehled o vibračních zkouškách, praktickou ukázku vibračního systému a vibrační komory, správný postup při provádění zkoušky, výsledky a interpretace zkoušek, zkušební protokol
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Fotogalerie

Vibrační zkoušky pro zkušební techniky a management zkušebny
 • termíny: 16. května / 16. října 2024
 • téma zahrnuje informace o principu fungování řídicích systémů (kontrolerů), řídicích algoritmů, designu zkoušky, HW (např. druhy a vlastnosti snímačů, shakerů či kluzných stolů), probereme také důležitost zkušebních přípravků a jejich vlastností a v neposlední řadě vlastní zkoušky
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Fotogalerie

Vibrační zkoušky z pohledu zadavatele testů a projektových manažerů
 • termín: 17. října 2024
 • seminář je vhodný pro zadavatele testů a projektové manažery, kteří již mají nějaké zkušenosti, ale chtějí si je doplnit, stejně jako pro nováčky v tomto oboru
 • zahrnuje informace o mechanismech poškození, důležitosti zkušebních přípravků, posloupnosti zkoušek, spolehlivosti výrobků, specifických požadavků na testy v různých oborech a další
 • celodenní seminář

Více informací a registrace 

Řízení a práce s daty

Fotogalerie

Ovládání zkušebních komor a práce se softwarem S!MPATI
 • termín: 18. září 2024
 • téma zahrnuje obecný přehled různých druhů ovládacích panelů komory, praktické ukázky ovládání z panelů Simcon32, SimPAC a Webseason a ovládání a vyhodnocení naměřených dat v SW S!MPATI 

 • rozšíření základních znalostí z oboru
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Další softwary pro ovládání zkušebních zařízení

Téma řízení a práce s daty bychom letos rádi rozšířili také o další oblasti: 

Tyto semináře budou praktickou formou rozšiřovat základní znalosti pracovníků obsluhy daných zařízení. Půjde především o tipy a triky jak správně a efektivně se souvisejícími softwary pracovat, programovat zkoušky i vyhodnocovat naměřená data. 

Dejte nám již nyní v rámci předregistrace vědět, o jaké konkrétní funkce či moduly byste měli v rámci jednotlivých softwarů zájem a rezervujte si tak své místo na semináři. Hned jak budou vypsány termíny seminářů, budeme Vás kontaktovat. 

Předběžná registrace a upřesnění požadavků

 

Materiálové zkoušky

Fotogalerie

Měření tvrdosti tvrdých a měkkých materiálů
 • termíny: 14. května / 12. listopadu 2024
 • téma zahrnuje teoretický úvod do problematiky měření tvrdosti tvrdých i měkkých materiálů i praktickou ukázku práce s tvrdoměry
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Metrologie

Fotogalerie

Nejistoty měření a práce s nimi
 • termíny: 21. května / 6. listopadu 2024
 • tento seminář Vás jednoduchou formou a s pomocí příkladů provede problematikou nejistot a přiblíží Vám, jak se s nimi pracuje
 • je určený především pracovníkům v oblasti metrologie i těm, kteří chtějí dané problematice prostě lépe porozumět
 • rozšíření základních znalostí z oboru metrologie
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Fotogalerie

Metrologie v praxi
 • termín: 5. listopadu 2024
 • téma zahrnuje základní úvod do problematiky metrologie (terminologie, legislativa, typy měřidel a jejich evidence, pravidla metrologické návaznosti a další)
 • seminář je určený všem pracovníkům pro osvojení jejich základních znalostí v tomto oboru, případně k jejich dalšímu rozšíření
 • celodenní prezenční seminář

Více informací a registrace

Fotogalerie

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů či námětů na témata z oblasti zkušební techniky, která by Vás zajímala. 

JD Dvořák, s.r.o.
Toužimská 897, blok E3
199 00 Praha 18

+420 284 681 646
jdacademy@testsysteme.cz

Na setkání s Vámi se těší tým
jd academyJD ACADEMY