Reologie

Kapilární reometry

Vysokotlaké kapilární reometry firmy GÖTTFERT patří k naprosté špičce pro měření viskozitních křivek a dalších reologických vlastností polymerů a pryže v oddělení kontroly kvality, výzkumu a vývoje. Bezkonkurenční rozlišení snímaní tlaku 0,005 % a rozsah rychlostí 0,00004 až 40 mm/sec. Přídavné zařízení Rheotens pro měření extensionálních (tahových) vlastností polymerních tavenin. PVT metodou Isobarickou i Isotermickou. Vyhodnocovací software umožnuje korekce Rabinowitsch-Weissenberg, Bagley, Mooney.

Klíčové vlastnosti
  • Různé verze reometrů s rozsahem zatížení 20 až 120 kN
  • Rozsah rychlostí 0,00004 až 40 mm/sec
  • Rozsah teploty až do 500 °C
  • Jedno až tří kapilární zkušební komory
  • PVT, Teplotní vodivost, Toková nestabilita Shark-Skin, Die swell measurement
  • DIN 54811, ASTM D3835, DIN ISO 48, ASTM D5930, ASTM D5099, ISO 11443

Kapilární reometr Rheograph RG-20

Add-on kapilární reometr

Kapilární reometr Rheograph 20

Podlahová verze

Tříkapilární zkušební komora

PVT schéma

PVT diagram

Teplotní vodivost - schéma

Teplotní vodivost diagram

Jednokapilární zkušební komora