Zkušební komory

Klimatické

Klimatické komory weisstechnik® a vötschtechnik® od nejmenších objemů 34 litrů až po celý automobil mohou dosahovat teplotního rozsahu -70 až +200 °C a rozsahu vlhkosti
10 až 98 % r. v. s rychlostí změny teploty až 30 K/min.

Objem:
180 až 600 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Klimatický rozsah:
10 až 98 % r. v.
Teplotní gradient:
až 5 K/min
Objem:
180 až 3600 litrů
Teplotní rozsah:
-72 až + 180 °C
Klimatický rozsah:
10 až 98 % r. v.
Teplotní gradient:
až 30 K/min
Objem:
180 až 1500 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Klimatický rozsah:
10 až 98 % r. v.
Teplotní gradient:
3 K/min
Objem:
34 až 210 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Klimatický rozsah:
10 až 98 % r. v.
Teplotní gradient:
až 10 K/min
Objem:
5 až 50 m³
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Klimatický rozsah:
10 až 95 % r. v.
Teplotní gradient
až 20 K/min