Fotogalerie

Na komunikaci mezi univerzálním testovacím zařízením a DIC kamerami se využívá signál ze standardního rozhraní zařízení. Komunikace v uzavřené smyčce mezi softwarem testovacího zařízení a externím softwarem pro sběr dat pomocí DIC umožňuje softwaru testovacího zařízení spouštět, snímat a ukládat vhodné obrázky. Tato cesta umožňuje softwaru testovacího zařízení spravovat všechna potřebná data (čas, síla, posun, digitální výstup). Zároveň data z testu korespondující obrázkům (čas, síla, posun) mohou být filtrována a odesílána na analýzu do DIC softwaru.
Software na sběr DIC dat sbírá 3D obrázky mechanické struktury pro přímé měření posunu a napětí přímo na mřížce konečných prvků, která se na vzorek přenáší z numerické simulace. Tento způsob nabízí jednoduchou, ale zároveň zásadní formátovací spojitost mezi simulací a testem. Takový postup umožňuje automatizovat porovnávání měřených a simulovaných polí a ulehčit rychlé vyhodnocení numerické simulace. Po dokončení testu mohou být data exportována a použita k propočítání a vylepšení simulovaného modelu.

Na obrázku vlevo vidíte nastavení monitorovacího zařízení pro snímání dat na porovnání výsledků se simulacemi vypočítanými metodou konečných prvků.

Vhodný software pro korelaci digitálního obrazu (DIC) může umožnit automatizaci identifikace zdrojů chyb a úpravu simulovaného modelu. Využití této myšlenky nabízí spuštění simulace s naměřenými hraničními podmínkami, což umožní dosažení realističtější simulace. Další možností je, že software pro DIC může upravit simulaci v souladu s naměřenými daty z testu (posun, napětí, síla). Tato metoda obecně zvyšuje předvídatelnost modelu pro spolehlivější simulace a často snižuje potřebu pro další testování.

Korelace digitálního obrazu (DIC) nabízí měření v celém zorném poli a tím umožňuje provádět vyhodnocování několika napěťových závislostí najednou. DIC měření navíc umožňuje měření a charakterizaci koncentrace napětí pro různé materiálové aplikace nebo komplikované tvary vzorků (hotové výrobky s dírami, dutinami, atd.) způsobem, který standardní metody měření napětí nenabízí. S použitím DIC a vylepšeného modelu pomocí metody konečných prvků se měření úrovně napětí stává přesně předvídatelné. Tato data mohou být použita i pro pochopení složitých geometrií. Navíc 3D DIC umožňuje i měření mimo předpokládanou rovinu deformace a tím dovoluje vyhodnocování se zaměřením na konkrétní místo z celého zorného pole.

Aplikace DIC:

  • Materiálové testování (Youngův modul, Poissonův poměr, Elasto-plastické chování)
  • Lomová mechanika
  • Vysokorychlostní aplikace (dynamická měření)
  • Pokrokové materiály (dřevo, vlákny zpevněné PE, kovové pěny, pryže, atd.)
  • Testování složitých tvarů (posun, deformace, atd.)
  • Velký rozsah měřené plochy od mm2 do m2
  • Výsledky měření: kontury povrchu, 3D posun a deformace

Zdroj: MTS Systems Corporation