Fotogalerie

Kurz je určený všem, kteří se zabývají problematikou měření tvrdosti v průmyslové praxi, ve zkušebnách nebo kalibračních laboratořích, popř. při jiných činnostech.

Obsahem kurzu bude seznámení posluchačů s ucelenou problematikou měření tvrdosti v oblasti státních etalonů, metrologické návaznosti, metrologické legislativy, správné terminologie a požadavků norem. Dále budou účastníci kurzu seznámení se základními metodami měření tvrdosti (normalizované, nenormalizované, modifikované) a pravidly pro správné měření a faktory nejistoty měření. Posluchači budou také seznámení se základními typy přístrojů a jejich kategorizací. Nedílnou součástí kurzu budou také poznatky z praxe měření tvrdosti v reálných podmínkách, výběr přístroje na měření tvrdosti vzhledem ke zkoušenému materiálu nebo tloušťce povrchové vrstvy aj. Nejrozšířenější používané přístroje na měření tvrdosti pro jednotlivé stupnice a jejich metrologické vlastnosti, výběr příslušného přístroje v návaznosti na účel použití, vyhodnocení výsledků měření/ kalibrace, hlavní příspěvky zdrojů mající vliv na přesnost měření tvrdosti a nejistotu měření jak při kalibraci, tak při měření v provozních podmínkách.

Součástí kurzu bude i dostatečný prostor pro diskuzi a možnost konzultovat s přednášejícími konkrétní problematiku/ případy vztahující se k měření tvrdosti.

V případě Vašeho zájmu o seminář zašlete vyplněnou přihlášku do sekretariátu ČMS (cms-zk@csvts.cznejpozději do 6. 9. 2021. V přihlášce najdete také více informací o akci včetně jejího časového harmonogramu.  

Cena kurzu je 2800,- Kč bez DPH.