Lineární rázová zařízení

Kyvadlo

Kyvadlo HuDe umožňuje různé typy zkoušek nárazem hlavy podle FMVSS 201, ECE-R21 a ECE-R25 k určení pohlcení energie testovaných součástí, jako jsou přístrojová deska, středová konzola a opěrky hlavy.

Kyvadlo může být vybaveno různými zkušebními vzorky. Kromě figuríny "Black Tuffy Dummy" můžete použít zkušební vzorky s průměrem hlavy 165 mm a sníženou hmotností 6,8 kg. Další zkušební vzorky jsou k dispozici na vyžádání.

Klíčové vlastnosti
  • Umožňuje různé typy zkoušek nárazem hlavy podle FMVSS 201, ECE-R21 a ECE-R25
  • Kyvadlo může být vybaveno různými zkušebními vzorky (figurína "Black Tuffy Dummy" nebo vzorky s průměrem hlavy 165 mm a sníženou hmotností 6,8 kg)