Materiálové mikroskopy

Laboratorní

Mikroskopy s konfokální, interferometrickou a Focus Variation metodou snímání představují vysoce všestranný a velmi přesný měřící nástroj pro 3D optickou analýzu povrchu testovaného materiálu. Při stále se zvyšujících požadavcích na vlastnosti a kvalitu povrchů důležitých komponent nebo nově vyvíjených materiálů je nezbytné přesná bezkontaktní měření provádět v každé zkušební nebo výzkumné laboratoři.    

LED zdroj světla:
4x
Motorizace XY:
Ano
Max. rozlišení v XY:
140nm
Max. rozlišení v ose Z:
0,01nm
LED zdroj světla:
1x
Motorizace XY:
Ne
Max. rozlišení v XY:
170nm
Max. rozlišení v ose Z:
1nm