Materiálové mikroskopy

Laboratorní

Mikroskopy s konfokální, interferometrickou a Focus Variation metodou snímání představují vysoce všestranný a velmi přesný měřicí nástroj pro 3D optickou analýzu povrchu testovaného materiálu. Při stále se zvyšujících požadavcích na vlastnosti a kvalitu povrchů důležitých komponent nebo nově vyvíjených materiálů jsou přesná bezkontaktní měření významnou součástí zkušební nebo výzkumné laboratoře.    

LED zdroj světla:
Motorizace XY:
Ne
Max. rozlišení v XY:
170 nm
Max. rozlišení v ose Z:
1 nm
Pětiosé měření:
Ne
LED zdroj světla:
Motorizace XY:
Ano
Max. rozlišení v XY:
140 nm
Max. rozlišení v ose Z:
0,01 nm
Pětiosé měření:
Ano/Ne
LED zdroj světla:
4x
Motoryzace XY:
Ano
Max. rozlišení v XY:
140 nm
Max. rozlišení v ose Z:
0,01 nm
Pětiosé měření:
Ano