Pasivní bezpečnost

Lineární rázová zařízení

IMPACT zkušební systémy pro testování funkčnosti komponentů vozidel při nárazu.

Pro různé variace testů, jako jsou např. zkoušky nárazem na desku LIP, vedené moduly (pro náraz do hlavy, utlumení vymrštění aj.) nebo moduly volného pohybu.  

Je používána pro přímé testy na konci výrobní linky (např. přístrojové panely, kokpity, IP-panely).

Dynamické zkoušky nárazů vhodné pro oblast výroby komponentů, jakož i pro monitorování série a kvality.

Figuríny - Black Tuffy Dummies - se používají pro simulaci vystavení lidského těla nehodě. 

Umožňuje různé typy zkoušek nárazem hlavy k určení pohlcení energie testovaných součástí.

Laserový měřicí stojan je nápomocný při umísťování figurín při přípravě zkoušky.