Zkoušky pryže

MDR ELASTOGRAPH

MDR ELASTOGRAPH je navržen jak pro rychlé testy, tak i pro výzkum a vývoj elastomerů. Používá se k určení chování viskoelestických materiálů během a po vulkanizaci vzorku. Za tímto účelem působí na vzorek torzní zatížení kmitáním spodní poloviny testovací matrice. Krouticí moment a úhel natočení jsou zaznamenávány v závislosti na čase. Zkoušky dle DIN 53529.

Klíčové vlastnosti
  • 50 CPM nebo 100 CPM o amplitudě ±0,01 až ±4°
  • Zkoušky dle ASTM D5289, ISO 6502, DIN 53529
  • Rozsah teploty až do 230 °C
  • Různé typy zkušební komory
  • Záznam krouticího momentu

MBR Elastograph

MBR Elastograph automatický podavač vzorků

Manuální lis

Pneumatický lis