Společnost Bareiss garantuje, že měření metodami Micro Shore A a Micro Shore D je plně srovnatelné s měřením a výsledky naměřenými metodami Shore A a Shore D. Navíc metody Micro Shore A a Micro Shore D umožňují měření na tenčích vzorcích.

Fotogalerie

Porovnání metod Micro Shore A a Micro Shore D s metodami Shore A a Shore D

Výsledky měření patentovanou technologií firmy Bareiss metodami Micro Shore A a Micro Shore D jsou na stejném materiálu srovnatelné s výsledky měření pomocí metod Shore A a Shore D. Metody Micro Shore A a Micro Shore D jsou odvozené škálováním od metod Shore A a Shore D, což zaručuje srovnatelnost výsledků naměřených těmito metodami. Jako příklad jsou v tabulkách na obrázku vlevo uvedená skutečná data naměřená firmou STIHL (německý výrobce ručních elektrických zařízení). Metody Micro Shore garantují rozdíl naměřených hodnot o 3 jednotky oproti standardním metodám Shore v důsledku rozdílné tvrdosti povrchu a jádra vzorku, při měření na stejném vozku.

Fotogalerie

Metoda Micro Shore A umožňuje měření vzorků od tloušťky 1,5 mm a metoda Micro Shore D od 0,5 mm. Hloubka vniknutí vnikacího tělesa je pro jednotlivé metody 1 mm a 0,5 mm, jak je uvedené v tabulce níže, přičemž u standardních metod Shore A a Shore D je hloubka vniknutí vnikacího tělesa do vzorku až 2,5 mm. Avšak vzhledem k malé hloubce vniknutí vnikacího tělesa do vzorku, jsou metody Micro Shore A a Micro Shore D vhodné pouze pro měření tvrdosti homogenních materiálů, kde se tvrdost povrchu vzorku výrazně neliší od tvrdosti jádra vzorku.

Další výhodou metod Micro Shore je výrazně mešní průměr přítlačné patky (6 mm v porovnání s 18 mm u metod Shore A a D), což umožňuje měření i na nerovných plochách, jako jsou např. O-kroužky.

Fotogalerie

Pomocí metod Shore A a Shore D nelze provést uspokojivé měření tvrdosti u zkušebních těles se zaobleným nebo nerovným povrchem. Metody Micro Shore A a Micro Shore D tato měření umožňují.

V praxi je stále větší tlak na měření tvrdosti na tenkostěnných vzorcích a konečných vzorcích vedle metody IRHD i metodou Shore. Z tohoto důvodu jsou metody Micro Shore A a Micro Shore D vhodným řešením. Navíc, metoda Micro Shore D umožňuje měření na vzorcích o 0,1 mm tenčích než metoda IRHD Micro.

Zdroj:
Katrin Shen, Bareiss
Bareiss Norm, TD 0000 2001
Bareiss Norm, TD 0000 2002