Filtrování

Jaké služby a možnosti Vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

Ekologické chladivo budoucnosti jako náhrada R23.

Detekce efektů vznikajících v důsledku nestabilního toku polymerní taveniny.

Popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému.

Kapilární reometry pomohou sledovat chování materiálů během jejich skutečného používání. 

Materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění prokalitelnosti zkoušené oceli.

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti podle Brinella je základní zkouškou vlastností materiálu.

Zkouška tvrdosti dle ČSN ISO 48 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

Zkouška tvrdosti dle  ČSN ISO 7619, ASTM D 2240 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu.

Jak snížit provozní náklady vibračních systémů. 

Porovnávání tokových vlastností polymerních plastů.

Vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti.

Provoz teplotních a klimatizačních komor z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Vibrační systém M130LS od IMV pomáhá zajistit bezpečnou přepravu zboží. 

Jednoduchý a zároveň komplexní SOFTWARE IMPRESSIONS®.

Nová verze softwaru S!IMPATI od společnosti Weiss.

Projekt na vibrační systém pro vertikální a horizontální vibrace provádějící testy v požadovaném teplotním rozsahu pro DENSO. 

Jednoduchý systém pro konstantní měření aplikované síly.

Ekologický vibrační systém redukující dopad na životní prostředí.

Historie a současnost segmentu mikroskopů charakteristických specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

Zkušební systém firmy MTS Systems Corporations pro zrychlené pevnostní zkoušky automobilů.

Důležitý faktor, který ovlivňuje kolísání hodnoty indexu toku taveniny daného materiálu.

Nejvhodnější je metoda měření tvrdosti dle Vickerse, ale použít lze i metodu měření tvrdosti dle Brinella. 

Stanovení ohybových vlastností plastů, 3-bodový ohyb.

Stanovení tahových vlastností tvářených plastů je rozšířenou a často používanou normou pro zkoušky plastů.

Zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Jak zajistit správné fungování vibračního systému v kombinaci se zkušební komorou.