Filtrování

Zkušební postupy při vysoké relativní vlhkosti v elektronickém a automobilovém průmyslu.

Jaké služby a možnosti Vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

Principy měření pomocí extenzometrů a 3D DIC měřicích systémů.

Ekologické chladivo budoucnosti jako náhrada R23.

Weiss Technik představuje svou novou technologii pro chlazení zkušebních komor pomocí CO2.

Přehled doporučených zkušebních teplot a závaží.

Detekce efektů vznikajících v důsledku nestabilního toku polymerní taveniny.

Popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému.

Kapilární reometry sledují chování materiálů během jejich používání. 

Zjednodušte si život novou aplikací pro převod hodnot tvrdosti.  

Pomohou teplotní komory společnosti Weiss Technik. 

The new Prague facility has expanded the portfolio of our services. 

Nové prostory pražské pobočky rozšířili také portfolio našich služeb. 

Materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění prokalitelnosti zkoušené oceli.

Připravíme Vám návrh pomocí 3D modelovacího softwaru SolidWorks.

Aplikace měření pomocí DIC zlepšuje vzájemné srovnání dat z reálného měření.

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně kryogenů a materiálových zkoušek v kryogenním prostředí.

Měření rádiusu a drsnosti břitu řezného nástroje pomocí 3D optického profilometru.

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti dle ČSN EN ISO 6506 je základní zkouškou vlastností materiálu.

Statická zkouška měření tvrdosti dle norem ČSN ISO 48-2 a ASTM D 1415.

Statická zkouška měření tvrdosti materiálu dle ČSN EN ISO 4545.

Metody měření tvrdosti plastů a pryží vyvinuté společností Bareiss pro tenké nebo profilované vzorky. 

Zkouška tvrdosti dle ČSN EN ISO 6508 je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

Dynamická zkouška měření tvrdosti materiálu dle norem ČSN ISO 48-4, EN ISO 868, ASTM D 2240. ČSN ISO 48-4

Statická zkouška měření tvrdosti kovových materiálů dle ČSN EN ISO 6507.

Přehled jednotlivých technologií společnosti Sensofar pro 3D skenování povrchů. 

Přehled jednotlivých technologií společnosti Sensofar pro 3D skenování povrchů. 

Přehled jednotlivých technologií společnosti Sensofar pro 3D skenování povrchů. 

Přehled jednotlivých technologií společnosti Sensofar pro 3D skenování povrchů. 

Přehled jednotlivých technologií společnosti Sensofar pro 3D skenování povrchů. 

Jak snížit provozní náklady vibračních systémů. 

Související všeobecné požadavky na zkušební podmínky a zkoušky.

Objevte výhody zcela nového typu zkušebních komor od společnosti WEISS Technik.

Od vysokých teplot k explozi. 

Porovnávání tokových vlastností polymerních plastů.

Vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti.

Teplotní a klimatické komory z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady EU o fluorovaných skleníkových plynech.

Produkt Instant Clamp společnosti Centrotecnica šetří čas i náklady v rámci vibračních zkoušek.

Rozšířené možnosti komplexní analýzy kompozitních tenkostěnných nosníků.

Jaké všechny servisní úkony jsme Vám schopni nabídnout?

Vibrační systém M130LS od IMV pomáhá zajistit bezpečnou přepravu zboží. 

Jednoduchý a zároveň komplexní SOFTWARE IMPRESSIONS®.

Nová verze softwaru S!IMPATI od společnosti Weiss Technik.

Projekt na vibrační systém pro vertikální a horizontální vibrace testující v požadovaném teplotním rozsahu pro DENSO. 

Jednoduchý systém pro konstantní měření aplikované síly.

Ekologický vibrační systém redukující dopad na životní prostředí.

Pro zkušební systémy MTS LANDMARK & BIONIX je nyní standardem. 

Zkušební laboratoř Fox Factory je vybavena vyspělou technologií MTS.

Ušetřete s technologií od společnosti IMV.

Historie a současnost segmentu mikroskopů se specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

Jak šel čas s JD Dvořák. 

Modernizace agregátů díky výměně vylepšeného modulu MTS SilentFlo 515. 

Důležitý faktor, který ovlivňuje kolísání hodnoty indexu toku taveniny daného materiálu.

Jak rychle a snadno určit vnitřní viskozitu spolu s MFR / MVR bez použití rozpouštědel.

Posouzení chování automobilu při zatížení pomocí změny teploty a vlhkosti.

Úspora provozních nákladů, zvýšení odolnosti i snížení hlučnosti vašeho systému.

Uplatnění v průmyslových i ve vědecko-výzkumných aplikacích.

Komfortní uživatelské rozhraní pro ovládání zařízení Weisstechnik odkudkoli. 

Nejvhodnější je metoda měření tvrdosti dle Vickerse, ale použít lze i metodu měření tvrdosti dle Brinella. 

Stanovení ohybových vlastností plastů, 3-bodový ohyb.

Stanovení tahových vlastností tvářených plastů je rozšířenou a často používanou normou pro zkoušky plastů.

Jak zajistit bezpečnost při testování lithiových baterií.  

Vícekanálový zkušební systém MTS pro zrychlené pevnostní zkoušky.

Zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Správné fungování vibračního systému v kombinaci s komorou.