Filtrování

jaké služby a možnosti vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti podle Brinella je základní zkouškou vlastností materiálu.

dle ČSN ISO 48 a její aplikace dle druhu materiálu

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

dle  ČSN ISO 7619, ASTM D 2240 a její aplikace dle druhu materiálu

Zkouška tvrdosti podle Vickerse patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu.

vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti

Provoz teplotních a klimatizačních komor z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Historie a současnost segmentu mikroskopů charakteristických specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Jak zajistit správné fungování vibračního systému v kombinaci se zkušební komorou.