Filtrování

Jaké služby a možnosti Vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

Ekologické chladivo budoucnosti jako náhrada R23.

Popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému.

Materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění prokalitelnosti zkoušené oceli.

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti podle Brinella je základní zkouškou vlastností materiálu.

Zkouška tvrdosti dle ČSN ISO 48 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

Zkouška tvrdosti dle  ČSN ISO 7619, ASTM D 2240 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu.

Vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti.

Provoz teplotních a klimatizačních komor z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Projekt na vibrační systém pro vertikální a horizontální vibrace provádějící testy v požadovaném teplotním rozsahu pro DENSO. 

Ekologický vibrační systém redukující dopad na životní prostředí.

Historie a současnost segmentu mikroskopů charakteristických specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

Pro zrychlené pevnostní zkoušky automobilů, při kterých se simulují jejich provozní podmínky dodáváme vícekanálové zkušební systémy firmy MTS Systems Corporation. 

Nejvhodnější je metoda měření tvrdosti dle Vickerse, ale použít lze i metodu měření tvrdosti dle Brinella. 

Stanovení ohybových vlastností plastů, 3-bodový ohyb.

Stanovení tahových vlastností tvářených plastů je rozšířenou a často používanou normou pro zkoušky plastů.

Zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Jak zajistit správné fungování vibračního systému v kombinaci se zkušební komorou.