Filtrování

Jaké služby a možnosti Vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

Ekologické chladivo budoucnosti jako náhrada R23.

Popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému.

Materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění prokalitelnosti zkoušené oceli.

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti podle Brinella je základní zkouškou vlastností materiálu.

Zkouška tvrdosti dle ČSN ISO 48 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

Zkouška tvrdosti dle  ČSN ISO 7619, ASTM D 2240 a její aplikace dle druhu materiálu.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu.

Vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti.

Provoz teplotních a klimatizačních komor z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Historie a současnost segmentu mikroskopů charakteristických specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

Nejvhodnější je metoda měření tvrdosti dle Vickerse, ale použít lze i metodu měření tvrdosti dle Brinella. 

Zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Jak zajistit správné fungování vibračního systému v kombinaci se zkušební komorou.