Filtrování

Jaké služby a možnosti Vám naše kalibrační laboratoř nabízí?

Principy měření pomocí extenzometrů a 3D DIC měřicích systémů.

Ekologické chladivo budoucnosti jako náhrada R23.

Přehled doporučených zkušebních teplot a závaží.

Detekce efektů vznikajících v důsledku nestabilního toku polymerní taveniny.

Popis funkce a částí elektrodynamického vibračního systému.

Kapilární reometry sledují chování materiálů během jejich používání. 

Pomohou teplotní komory společnosti Weiss Technik. 

The new Prague facility has expanded the portfolio of our services. 

Nové prostory pražské pobočky rozšířili také portfolio našich služeb. 

Materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění prokalitelnosti zkoušené oceli.

Připravíme Vám návrh pomocí 3D modelovacího softwaru SolidWorks.

Aplikace měření pomocí DIC zlepšuje vzájemné srovnání dat z reálného měření.

Měření rádiusu a drsnosti břitu řezného nástroje pomocí 3D optického profilometru.

ČSN ISO 7619
ČSN EN ISO 868
ASTM D 2240
ČSN ISO 48

Zkouška tvrdosti dle ČSN EN ISO 6506 je základní zkouškou vlastností materiálu.

Statická zkouška měření tvrdosti dle norem ČSN ISO 48-2 a ASTM D 1415.

Statická zkouška měření tvrdosti materiálu dle ČSN EN ISO 4545.

Metody měření tvrdosti plastů a pryží vyvinuté společností Bareiss pro tenké nebo profilované vzorky. 

Zkouška tvrdosti dle ČSN EN ISO 6508 je destruktivní zkouška tvrdosti materiálu.

Dynamická zkouška měření tvrdosti materiálu dle norem ČSN ISO 48-4, EN ISO 868, ASTM D 2240. ČSN ISO 48-4

Statická zkouška měření tvrdosti kovových materiálů dle ČSN EN ISO 6507.

Jak snížit provozní náklady vibračních systémů. 

Porovnávání tokových vlastností polymerních plastů.

Vysvětlení odborných termínů kalibrace teploty a vlhkosti.

Teplotní a klimatické komory z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady EU o fluorovaných skleníkových plynech.

Rozšířené možnosti komplexní analýzy kompozitních tenkostěnných nosníků.

Vibrační systém M130LS od IMV pomáhá zajistit bezpečnou přepravu zboží. 

Jednoduchý a zároveň komplexní SOFTWARE IMPRESSIONS®.

Nová verze softwaru S!IMPATI od společnosti Weiss Technik.

Projekt na vibrační systém pro vertikální a horizontální vibrace testující v požadovaném teplotním rozsahu pro DENSO. 

Jednoduchý systém pro konstantní měření aplikované síly.

Ekologický vibrační systém redukující dopad na životní prostředí.

Pro zkušební systémy MTS LANDMARK & BIONIX je nyní standardem. 

Zkušební laboratoř Fox Factory je vybavena vyspělou technologií MTS.

Historie a současnost segmentu mikroskopů se specifickou konstrukcí se dvěma optickými drahami.

Modernizace agregátů díky výměně vylepšeného modulu MTS SilentFlo 515. 

Důležitý faktor, který ovlivňuje kolísání hodnoty indexu toku taveniny daného materiálu.

Jak rychle a snadno určit vnitřní viskozitu spolu s MFR / MVR bez použití rozpouštědel.

Uplatnění v průmyslových i ve vědecko-výzkumných aplikacích.

Nejvhodnější je metoda měření tvrdosti dle Vickerse, ale použít lze i metodu měření tvrdosti dle Brinella. 

Stanovení ohybových vlastností plastů, 3-bodový ohyb.

Stanovení tahových vlastností tvářených plastů je rozšířenou a často používanou normou pro zkoušky plastů.

Vícekanálový zkušební systém MTS pro zrychlené pevnostní zkoušky.

Zkoušky airbagů dle standardů v automobilovém průmyslu AK-LV 01, AK-LV03, PV 3545, PV 3546, 3550 aj.

Správné fungování vibračního systému v kombinaci s komorou.