Obrázek
a
Popis

Plně automatický tvrdoměr měří dle metody Rockwell.