Optické měřící systémy

Optické měření patří k nejpřesnějším metodám kontroly rozměrů s chybou v 0,001 mm. Lze ho použít pro měření v osách XY i Z v dílenském prostředí nebo laboratoři. Manuální profilprojektory s měřícími mikroskopy umožňují rychlou kontrolu základních rozměrů, případně složitější výpočty pomocí měřícího softwaru. Pro automatické měření dílů s více parametry jsou vhodné CNC video měřící systémy, kde je možná kombinace optiky, laseru a dotykové sondy.

Měřící rozsah XY:
až 250x150mm
Měření v ose Z:
Ne
Max. výška vzorku:
150mm
Motorizace:
Ne
Připojení kamery:
Ne
Přesnost:
0,001mm
Měřící rozsah XY:
až 300x200mm
Měření v ose Z:
Ano/Ne
Max. výška vzorku:
200mm
Motorizace:
Ano/Ne
Připojení kamery:
Ano/Ne
Přesnost:
0,001mm
Měřící rozsah XY:
až 650x550mm
Měření v ose Z:
Ano
Max. výška vzorku:
200mm
Motorizace:
Ano
Připojení kamery:
Ano
Přesnost:
0,001mm
Příprava měřícího programu:
Ano
Inteligentní detekční funkce:
Ano
Import 2D/3D CAD dat:
Ano
Kontrola tolerancí:
Ano