Optické měřicí systémy

Optické měření patří k nejpřesnějším metodám kontroly rozměrů s chybou v 0,001 mm. Lze ho použít pro měření v osách X, Y i Z v dílenském prostředí nebo laboratoři. Manuální profilprojektory s měřicími mikroskopy umožňují rychlou kontrolu základních rozměrů, případně i složitější výpočty pomocí měřicího softwaru. Pro automatické měření dílů s více parametry jsou vhodné CNC video měřicí systémy, kde je možná kombinace optiky, laseru a dotykové sondy.

Měřicí rozsah XY:
až 250 × 150 mm
Měření v ose Z:
Ne
Max. výška vzorku:
150 mm
Motorizace:
Ne
Připojení kamery:
Ne
Přesnost:
0,001 mm
Měřící rozsah XY:
až 300 × 200 mm
Měření v ose Z:
Ano/Ne
Max. výška vzorku:
200 mm
Motorizace:
Ano/Ne
Připojení kamery:
Ano/Ne
Přesnost:
0,001 mm
Měřící rozsah XY:
až 650 × 550 mm
Měření v ose Z:
Ano
Max. výška vzorku:
200 mm
Motorizace:
Ano
Připojení kamery:
Ano
Přesnost:
0,001 mm
Příprava měřicího programu:
Ano
Inteligentní detekční funkce:
Ano
Import 2D/3D CAD dat:
Ano
Kontrola tolerancí:
Ano