Optické měřicí systémy

Optické měření patří k nejpřesnějším metodám kontroly rozměrů s chybou v 0,001 mm. Lze ho použít pro měření v osách X, Y i Z v dílenském prostředí nebo laboratoři. Manuální profilprojektory s měřicími mikroskopy umožňují rychlou kontrolu základních rozměrů, případně i složitější výpočty pomocí měřicího softwaru. Pro automatické měření dílů s více parametry jsou vhodné CNC video měřicí systémy, kde je možná kombinace optiky, laseru a dotykové sondy.

Měřicí rozsah XY: až 250 x 150 mm
Měření v ose Z: Ne
Max. výška vzorku: 150 mm
Motorizace: Ne
Připojení kamery: Ne
Přesnost: 0,001 mm

Měřící rozsah XY: až 300 x 200 mm
Měření v ose Z: Ano/Ne
Max. výška vzorku: 200 mm
Motorizace: Ano/Ne
Připojení kamery: Ano/Ne
Přesnost: 0,001 mm

Měřicí rozsah: až 650 x 550 mm
Měření v ose Z: Ano
Max. výška vzorku: 200 mm
Motorizace: Ano
Připojení kamery: Ano
Přesnost: 0,001 mm

Příprava měřicího programu: Ano
Inteligentní detekční funkce: Ano
Import 2D/3D CAD dat: Ano
Kontrola tolerancí: Ano