Lineární rázová zařízení

Padací věž

Je používána pro přímé testy na konci výrobní linky (např. přístrojové panely, kokpity, IP-panely), kde jsou tyto odpovídající produkty testovány a poté uvolněny. Tímto způsobem zákazníci kontrolují kvalitu a reprodukovatelnost výrobků v dávkách, aniž by museli provádět nákladné airbagové zkoušky.

Spolu s dodavateli OEM vyvinula společnost HuDe dynamický zkušební systém, který je používán k simulaci sil a energií generovaných airbagem pomocí speciálních nárazových těles.

Klíčové vlastnosti
  • Pro přímé testy na konci výrobní linky (např. přístrojové panely, kokpity, IP-panely)
  • Kontrola kvality a reprodukovatelnosti výrobků v dávkách bez nutnosti provádět nákladné airbagové zkoušky