Víceosý zkušební stroj

Planar

Víceosý dynamický zkušební stroj pro zkoušky v tahu, tlaku a torzi je používán pro podrobné měření pevnosti materiálů až šesti servopohony najednou. Tyto stroje jsou určeny pro zjištění komplexní charakteristiky ortotropních a anisotropních materiálů. Pohyb servohydraulického válce je generován hydraulickým agregátem. 

Klíčové vlastnosti
  • Zatížení až 500 kN
  • Zdvih až 100 mm
  • Počet servopohonů v tahu a tlaku až 4 osy
  • Měření kroutícího momentu až ve dvou osách

Planar Biaxial