Reologické přístroje

Reologické přístroje předního německého výrobce GÖTTFERT určují směr ve výzkumu a kontrole kvality vlastností polymerů a pryží. Firma se specializuje na přístroje pro měření indexu toku taveniny, vysokotlaké kapilární reometry pro měření od viskozity a teplotní vodivosti až po PVT diagramy,  jakožto i přístroje pro testy elastomerů, analýzy folií a online technologie pro měření přímo ve výrobním procesu.

Plastometry pro měření indexu toku taveniny dle normy ISO 1133 a ASTM1238 od manuálního zařízení až po plně automatické. Měření MFR i MVR včetně hustoty taveniny.

Vysokotlaké kapilární reometry pro měření viskozitních křivek a dalších reologických vlastností polymerů a pryže.

Testování gumy přístroji jako je MOONEY-VISKOSIMETER, MDR, RPA a kapilární reometry pro simulaci procesu vstřikování či vytlačování kaučukových sloučenin. 

Měření reologických vlastností polymeru online při výrobě, podrobné analýzy fólií, průtažnosti taveniny či simulace výroby na laboratorním extruderu.