Servohydraulické systémy

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky FlexTest slouží k řízení průběhu servohydraulických i elektrodynamickcýh zkoušek. Tyto řídicí jednotky ovládají zkušební systémy a stroje na základě nastaveného programu a zároveň zpracovávají data z externího vstupu měřících snímačů.

Klíčové vlastnosti
  • Až 40 kanálů pro 8 nezávislých systémů pomocí jedné řídicí jednotky
  • Možnost propojení více řídicích jednotek
  • Automatické nastavení nuly, start bez rázu

FlexTest Controller Family