Tvrdoměry

Rockwell

Tvrdoměry pro měření podle metody Rockwell jsou základním kamenem v oblasti měření tvrdosti. Jedná se metody měření na základě snímání hloubky proniknutí vnikacího tělíska (kužel) do vzorku. Základním údajem pro výpočet tvrdosti je rozdíl hloubky vniknutí při hlavním zatížením a zatížením při předpětí.

Rozsah zatížení:
1 Kgf - 250 Kgf
Motorizovaná osa Z:
Ano
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
345 mm
Rozsah zatížení:
1 Kgf - 250 Kgf
Motorizovaná osa Z:
Ano/Ne
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
300 mm
Rozsah zatížení:
2 Kgf - 187.5 Kgf
Motorizovaná osa Z:
Ne
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
250 mm
Rozsah zatížení:
10 - 187.5 Kgf
Motorizovaná osa Z:
Ne
Kamera:
Není
Metody:
Rockwell
Max. výška vzorku:
240 mm