Tvrdoměry

Rockwell

Tvrdoměry pro měření podle metody Rockwell jsou základním kamenem v oblasti měření tvrdosti. Jedná se o metody měření na základě snímání hloubky proniknutí vnikacího tělíska (kužel) do vzorku. Základním údajem pro výpočet tvrdosti je rozdíl hloubky vniknutí při hlavním zatížením a zatížením při předpětí.

Rozsah zatížení:
1 až 250 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ano
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
345 mm
Rozsah zatížení:
1 až 187,5 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ne
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
250 mm
Rozsah zazížení:
1 až 187,5 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ano
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
650 mm
Rozsah zatížení:
1 až 250 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ano/Ne
Kamera:
externí 5 Mpx
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
300 mm
Rozsah zatížení:
1 až 250 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ne
Kamera:
Není
Metody:
Rockwell, Brinell
Max. výška vzorku:
470 mm
Rozsah zatížení:
10 až 187,5 kgf
Motorizovaná osa Z:
Ne
Kamera:
Není
Metody:
Rockwell
Max. výška vzorku:
240 mm