Zkoušky pryže

RPA VISCO-ELASTOGRAPH

RPA VISCO-ELASTOGRAPH je navržen pro výzkum a vývoj elastomerů. Používá se k určení chování viskoelestických materiálů během a po vulkanizaci vzorku. Za tímto účelem působí na vzorek torzní zatížení kmitáním spodní poloviny testovací matrice. Krouticí moment a úhel natočení jsou zaznamenávány v závislosti na čase.

Klíčové vlastnosti
  • Frekvence 0,01 až 100 HZ o amplitudě 0,01 až 90°
  • Zkoušky dle ASTM D6204, D6601, D7050, 6048, ISO 13145, DIN 53529
  • Rozsah teploty až do 230 °C
  • Různé typy zkušební komory
  • Záznam krouticího momentu

Visco-Elastograph