Obrázek
S lynx
Popis

Kompaktní systém pro konfokální skenování.