Materiálový konfokální mikroskop

S neox

Konfokální skenování + interferometrie (VSI, PSI) + metoda Focus Variation v maximálně variabilním systému. Manuální / motorizovaný XY stolek s přesným naklápěním, manuální/motorizovaný objektivový revolver, kompaktní/nastavitelný sloup stativu. Všechny dostupné technologie Sensofar pro nejvyšší přesnost a opakovatelnost získaných výsledků z každého povrchu. 

Klíčové vlastnosti
  • Patentovaná Microdisplay technologie skenování bez pohyblivých součástí
  • 4× LED zdroj světla: 460 nm (modrá), 530 nm (zelená), 630 nm (červená), 550 nm (bílá)
  • Objektivy Nikon s unikátní optickou konstrukcí CFI60
  • Max. laterální rozlišení 140 nm, max. vertikální rozlišení 0.1 nm (0.01 nm)
  • Rozměry testovaného vzorku v XYZ: až 700 × 600 × (>150) mm
  • Možnost připojení spektrálního reflektometru

S neox

S neox

S neox - 5ti osé měření dílů

S neox - kompletní systém

S neox - skenování povrchů se subnanometrovým rozlišením

S neox - patentovaná Microdisplay technologie bez pohyblivých součástí

S neox - objektivy Nikon s unikátní optickou konstrukcí CFI60

S neox - 4x LED zdroj světla 460 nm, 530 nm, 630 nm, 550 nm

S neox - snímání v reálných barvách

S neox - obslužný software SensoSCAN

S neox - softwarové moduly SensoPRO, report

S neox - software SensoMAP pro pokročilé zpracování naměřených dat

S neox - sken povrchu: elektronický mikroobvod

S neox - sken povrchu: defekt

S neox - sken povrchu: defekt, detail, reálné barvy

S neox - sken povrchu: působení laseru

S neox - sken povrchu papíru, tisk, reálné barvy

S neox - sken povrchu: bezkontaktní měření drsnosti dle ISO

S neox - sken povrchu: pájení

S neox - sken povrchu: karbid křemíku

S neox - sken povrchu: měření tloušťky vrstev

S neox - kruhové LED osvětlení pro 2,5x - 20x objektiv

S neox - medota snímání HDR

S neox - připojení spektrálního reflektometru

S neox - skenovací technika Confocal Fusion

S neox - skenovací technika Confocal Continuous

S neox - 5ti osé měření dílů