Zkušební systémy

Seismická simulace

Seismické systémy simulují průběh reálného zemětřesení pro výzkum a vývoj stavebních konstrukcí a materiálů. Tyto jednoosé a víceosé zkušební systémy pomáhají testovat bezpečnost, životnost a spolehlivost mostů a konstrukcí budov.

  Klíčové vlastnosti
  • Seismické simulátory se šesti stupni volnosti
  • Dvouosé zkušební mostní systémy
  • Jednoosé zkoušení stěn budov
  • Seismické testování mostních tlumičů

  Unaxial Seismic Simulator

  Zkušební systémy MTS

  Direct Shear

  Simulace seismické činnosti