Dynamické a únavové zkušební stroje

Servohydraulické

Zkušební stroje pro dynamické namáhaní vzorku pomocí servohydraulického válce, jehož pohyb je generován hydraulickým agregátem, jsou vhodné pro vyšší zkušební síly. Jsou základem pro dlouhodobé testování únavy materiálu, a to především v oblastech vývoje a kontroly kvality v automobilovém, leteckém a stavebním průmyslu.

Zatížení:
až 500 kN
Frekvence:
až 200 Hz
Zdvih:
až 250 mm
Zkušební prostor:
až 2100 mm
Zatížení:
až 30 MN
Frekvence:
až 40 Hz
Zdvih:
až 300 mm
Zkušební prostor:
až 15 m
Zatížení:
25 kN
Frekvence:
až 1000 Hz
Zdvih:
až 50 mm
Zkušební prostor:
až 980 mm
Zatížení:
až 500 kN
Rychlost:
až 21 m/s
Zdvih:
až 250 mm
Zkušební prostor:
až 1200 mm
Zatížení:
až 25 kN
Frekvence:
až 1000 Hz
Zdvih:
až 150 mm
Zkušební prostor:
až 850 mm
Zatížení:
až 4600 kN
Zdvih:
až 100 mm
Zkušební prostor:
až 950 mm