Šokové komory

ShockEvent D

Šoková komora ShockEvent D je ideální na testování měřicích přístrojů a senzorů, které jsou náchylné k otřesům. Specialitou této teplotní šokové komory je statický zkušební prostor, ve kterém dochází k výměně horkého a studeného vzduchu. V komorách nad a pod touto zkušební komorou se vytváří temperovaný horký a studený vzduch.

Zobrazit více

Uživatel řídí střídání horkého a studeného vzduchu proudícího na zkušební vzorek pomocí klapek. Zkušební vzorek, umístěný ve stacionární komoře, je vystavován šokovým změnám teploty ve velmi krátké době (2 zóny – horký a studený vzduch). Ale do zkušebního prostoru komory je také možné nechat proudit okolní vzduch z laboratoře, což nabízí větší flexibilitu pro testování se 3 zónami.

Klíčové vlastnosti

ShockEvent D

ShockEvent D

ShockEvent D

Zkušební prostor komory ShockEvent D