Zkušební systémy

Simulace jízdních vlastností

Dynamické zkoušky celého vozidla jsou nezbytné pro vývoj, bezpečnost a zjištění životnosti dopravních prostředků. Tyto systémy "Road Simulator" umožňují zvyšovat četnost zkoušek a výrazně snížit časovou náročnost testování. Zároveň odstraňují rizika reálných zkoušek s mnoha neznámými proměnnými vlivy prostředí a lidského faktoru přesunutím zkoušek do laboratorního prostředí s plně kontrolovanými veličinami. MTS nabízí technologie a odborné znalosti, které lze využít při optimalizaci zpracování dat, snížení časové náročnosti příprav a zvládání laboratorních testů životnosti.

Zobrazit více

Kombinací nejmodernějších simulátorů únavy materiálu, SWIFT senzorů a speciálního software RPC Pro dosáhnete podmínek pro přesné řízení sil a pohybu v šesti stupních volnosti náprav zkoušeného vozidla. Díky tomuto systému získáte kompletní informace o silniční simulaci, které pomáhají urychlit návrh vozidel, analýzu, konstrukci a virtuální testování podvozků a částí karoserie.

Klíčové vlastnosti
  • Hydraulické i elektrodynamické provedení
  • Až 6 stupňů volnosti pohybu
  • Nosnost u standardních systému až 6000 kg

Simulace jízdních vlastností

Zkušební systémy MTS