Komory se sluneční simulací

SunEvent

Přímé slunečné záření, teplo, zima a vlhkost jsou faktory, které působí denně na všechny předměty kolem nás. Klimatické komory weisstechnik® a vötschtechnik® se simulací slunečního záření řady SunEvent napodobují tyto podmínky v požadované míře dle normy DIN 75220 a urychlí faktory stárnutí jako např. ztrátu barvy, pevnosti či tvaru materiálu. Standardizované velikosti zkušebního prostoru jsou 340, 600, 1000 a 3400 litrů s teplotním rozsahem od -30 do +100 °C s možností regulace vlhkosti v rozsahu 10 až 80 % r. v. a regulace slunečného záření s intenzitou 400 až 1150 W/m2.

Zobrazit více

Zákazníkovi jsme schopni nabídnout i řešení ušité na míru dle jeho požadavků, a to v podobě velkoprostorových (Walk-In a Drive-In) komor či možnosti mobilních rámů pro speciální aplikace např. ve stavebním či automobilovém průmyslu.

U komor se slunečním zařízením se zpravidla využívá regulace teploty dle černého standardu a měření intenzity záření pomocí pyranometru, a to s možností „open loop“ i „closed loop“. Sluneční komory SunEvent jsou schopny simulovat jak „Indoor“, tak „Outdoor“ zkoušky.

Při vývoji zařízení jsme se vedle vysokého výkonu a přesnosti zařízení zaměřili na jednoduchost ovládání, šetrnost k životnímu prostředí v podobě využití nového chladiva R469a a optimalizace regulace, která vede k nižší spotřebě energie.

Klíčové vlastnosti

Klimatická komora se sluneční simulací (SoSi) typu SunEvent

Zkušební prostor solární komory a technologie SoSi

Systém umožňuje realizaci "Indoor" i "Outdoor" zkoušek pomocí vkládání filtrů

Servisní přístup k technologii slunečního záření (tzv. SoSi)

Zkušební prostor komory se slunečním zářením