Optické měřící systémy

Software

Auto MeasureEyes

  • Snadné měření v panoramatickém obrazu celého vzorku
  • Jednoduchá příprava měřicího programu, rychlé zaškolení obsluhy

Automeasure

  • Inteligentní funkce APS, MPS pro automatické vyhledání a detekci
  • Import 2D CAD dat, funkce Best fit s automatickou kontrolou tolerancí   

CMM-Manager

  • Multisenzorové ovládání optiky, laseru, TP, rotačního indexeru
  • Import 2D/3D CAD dat, automatický návrh měřicí cesty s virtuální simulací

E-MAX2

  • Automatická hranová detekce pro potlačení chyby operátora
  • Interaktivní ovládání softwaru a mikroskopu s navigací