Fotogalerie

Klíčové výhody softwaru IMPRESSIONS®:

  • Přednastavené testy podle konkrétních standardů měření (ISO, ASTM),
  • Možnost plně automatizovaného vícebodového měření,
  • Software v českém jazyce,
  • Vysoká variabilita nastavení testů,
  • Možnost tvorby reportů a úpravy šablon reportů.

Grafické uživatelské rozhraní disponuje funkcemi, které uspokojí uživatele v jakémkoliv odvětví průmyslu. Práce se zařízením je díky tomuto intuitivnímu a přehlednému rozhraní velice snadná a nenáročná. Nejjednodušší test lze nastavit již během 3 vteřin. Pomocí uživatelského rozhraní IMPRESSIONS® lze spravovat práva jednotlivých uživatelů, a tím přizpůsobit zařízení pro potřeby jednotlivých operátorů.

Fotogalerie

 

Vícebodové měření

Software IMPRESSIONS® umožňuje provádět vícebodové měření (paterny) a provádět tak zcela automaticky například následující měření: tloušťky CHD/SHD/NHD vrstev, tvrdost definované oblasti, tvrdost svarů, 2D/3D mapy a další. Jednotlivé paterny lze uložit a použít opakovaně. Další funkcí pro vícebodové měření je také funkce automatické skenování tvarů nebo automatická detekce hrany, díky kterým lze rozmisťovat body například po okraji vzorku a podobně.

Fotogalerie

Automatické zaostření a osvětlení 

Tato funkce programu umožňuje rychlé a přesné zaostření zkušebního vtisku. Celý proces probíhá plně automaticky a zaostřování lze provádět v jakékoliv pozici, ve které se zrovna nachází revolverová hlava. Algoritmus použitý pro zaostřování na velice malou vzdálenost umožňuje zaostření v krátkém čase. 
Software IMPRESSIONS® přizpůsobuje osvětlení snímků s ohledem na okolní prostření. Na tuto funkci nemá vliv kvalita povrchu vzorku ani jeho materiál (ocel, karbid, lakovaný povrch nebo keramický materiál). Kontrast a jas lze pro každé měření nastavit jak manuálně, tak automaticky. Nastavení ostrosti lze uložit spolu s přednastaveným testem.

Fotogalerie

 

Programy definovatelné uživatelem

Pro frekventované úlohy nabízí program IMPRESSIONS® možnost nastavení a uložení vlastních testovacích programů. Pro každý úkol může být vytvořena „úloha“. Všechny parametry specifické pro dané zadání, jako je například stupnice tvrdosti, zatěžující síla, doba zkoušky, použité volitelné skupiny vtisků, konverze nebo nastavení protokolu, budou v rámci tohoto programu uloženy.

Fotogalerie

 

Zkušební protokol

Generátor protokolů umožňuje přizpůsobení na míru každému uživateli. Součástí může být logo a informace o společnosti, výsledky měření zobrazené v grafu a snímky jednotlivých vtisků s jejich popisem či dalšími statistikami. Vše lze snadno a intuitivně nastavit přímo v programu tvrdoměru. Tisk protokolu lze provádět přímo ze zařízení, případně lze report exportovat jako PDF nebo CSV soubor, který lze následně poskytnout třetí straně za účelem další analýzy.

Fotogalerie

 

Funkce SNAPSHOT

Tato užitečná funkce systému IMPRESSIONS® Vám umožní vytvářet snímky obrazovky a uchovat tak vizuální informace o vzorku. Jednotlivé snímky lze ukládat a následně včetně komentáře vkládat do zkušebního protokolu.

Fotogalerie

 

2D a 3D grafy tvrdosti

V případě potřeby je k dispozici volitelný modul pro vytváření 2D grafů tvrdosti vzorku (barevné mapování). Pomocí této pokročilé funkce lze názorně zobrazit průběh tvrdosti zkušebního vzorku v rámci celého řezu. Tato funkce je maximálně nápomocná při analyzování tvrdosti svárů, analýze trhlin nebo při zkoušení tvrdosti tepelně zpracovaných materiálů. Samozřejmostí je pak možnost tisku reportu s mapou tvrdosti v porovnání s fotografií či výkresem.

Fotogalerie

 

Měření lomové houževnatosti v keramickém materiálu (Kic)

Pomocí tohoto modulu lze snadno provádět měření lomové houževnatosti materiálu (Kic). Tato aplikace umožňuje získat hlubší znalosti o chování křehkých materiálů. Pomocí této metody lze zkoumat způsob šíření praskliny pod napětím, popřípadě provádět analýzu únavových vlastností materiálu. Pro měření lze použít jednu ze standardních metod, Palmqvist nebo Median/Radial.