Software

Software TestSuite TW

Řídicí a vyhodnocovací software TestSuite TW je nástroj pro kompletní nastavení zkušebních programů. Software je plně otevřený pro veškeré nastavení, vyhodnocení a výpočty důležité pro vyhodnocení a řízení procesu zkoušky. Umožňuje předprogramovat postupy zkoušky, které následně zjednoduší každodenní měření a vyhodnocení včetně integrace do vnitropodnikového softwaru pro kontrolu kvality.

Klíčové vlastnosti
  • Plně otevřené rozhraní pro vyhodnocení i průběh zkoušek
  • Nastavení grafů dle libovolných veličin
  • Vyhodnocení dle vlastních vzorců
  • Řízení zkoušky dle různých vstupních parametrů
  • Software v českém jazyce
  • Přednastavené tvary zkušebních vzorků dle norem

Software TestSuite TW

TestSuite Software

TestSuite Software

TestSuite Software nastavení rozměru zkušebního vzorku

TestSuite Software nastavení zkoušky