Trhací stroje

Statické zkušební stroje

Elektromechanické a hydraulické univerzální zkušební stroje tzv. "trhací stroje" - pro statické zkoušky (pevnost v tahu, tlaku, ohybu, střihu a strukturální vlastnosti), nebo dynamické zkoušky při nízkých frekvencích. V rozsahu zkušebních sil 0,002 N ÷ 4 000 kN, třída přesnosti 1 nebo 0.5, jednosloupové nebo dvousloupové provedení.

Zatížení:
0,001 - 5 kN
Rychlost:
0,001 až 2000 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
stolní jednosloupové
Zatížení:
0,002N – 300 kN
Rychlost:
0,001 až 1600 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
stolní i podlahové
Zatížení:
0,01N - 1 500kN
Rychlost:
0,00001-3000 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
stolní i podlohavé
Zatížení:
0 - 4 000kN
Rychlost:
0,1 až 100 mm/min
Pohon:
Hydraulický
Typ rámu:
podlohavé
- Řídící a vyhodnocující software
- V českém jazyce
- Nastavení grafů dle libovolných veličin