Trhací stroje

Statické zkušební stroje

Elektromechanické a hydraulické univerzální zkušební stroje, tzv. trhací stroje, se využívají pro statické zkoušky materiálu (pevnost v tahu, tlaku, ohybu, střihu a testování strukturálních vlastností) nebo dynamické zkoušky při nízkých frekvencích. Rozsah zkušebních sil 0,005 N ÷ 2000 kN, třída přesnosti 0,5.

Zatížení:
0,025 N až 600 kN
Rychlost:
0,001 až 500 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
Stolní i podlahové
Zatížení:
0,005 N až 600 kN
Rychlost:
0,005 až 3000 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
Stolní i podlahové
Řídicí a vyhodnocovací software TestSuite TW je nástroj pro kompletní nastavení zkušebních programů.