Trhací stroje

Statické zkušební stroje

Elektromechanické a hydraulické univerzální zkušební stroje, tzv. trhací stroje neboli trhačky, se využívají pro statické zkoušky (pevnost v tahu, tlaku, ohybu, střihu a testování strukturálních vlastností) nebo dynamické zkoušky při nízkých frekvencích. V rozsahu zkušebních sil 0,002 N ÷ 4000 kN, třída přesnosti 1 nebo 0,5, jednosloupové nebo dvousloupové provedení.

Zatížení:
0,001 N až 5 kN
Rychlost:
0,001 až 2000 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
Stolní jednosloupové
Zatížení:
0,002 N až 300 kN
Rychlost:
0,001 až 1600 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
Stolní i podlahové
Zatížení:
0,01 N až 1500 kN
Rychlost:
0,00001 až 3000 mm/min
Pohon:
Elektromotorický
Typ rámu:
Stolní i podlohavé
Zatížení:
10 N až 4000kN
Rychlost:
0,1 až 100 mm/min
Pohon:
Hydraulický
Typ rámu:
Podlohavý
Řídicí a vyhodnocovací software
V českém jazyce
Nastavení grafů dle libovolných veličin