Zkušební systémy

Systémy simulace pohybu

Tyto systémy kombinují mechanický pohyb spojený s vizuální projekcí reálného provozu. Slouží k lepšímu pochopení pocitu z jízdy nebo letu a je využíván při návrhu konstrukce a designu dopravních prostředků.

Driving Simulation

Zkušební systémy MTS