Teplota v jednom bodě prostoru

Tato kalibrace je prováděna vždy v jednom prostorovém bodě, a to ve středu prostoru, kde je umístěn etalon. Kalibrace jsme schopni provádět

 • v teplotním rozsahu -70 až +400 °C
 • ve všech prostorech, ve kterých je řízená teplota
 • od nejmenších objemů prostoru cca 20 litrů až po velkoobjemové prostory o objemech nad 20 m3
 • u většiny kalibrovaných zařízení jsme schopni realizovat i justáž zařízení (v případě, že nesouhlasí zobrazovaná hodnota teploty se skutečnou hodnotou teploty v prostoru)

Zpravidla se jedná o kalibraci zkušebních komor (teplotních, klimatických, šokových, solných atd.), pecí, sušáren či mrazicích boxů nebo prostor pro skladování výrobků.

Homogenita teploty

Jestliže potřebujete změřit rozložení teplot ve vašem temperovaném prostoru, je nutno použít více snímačů (časové hledisko).

 • v prostoru je rozmístěno 9 resp. 15 etalonů (počet závisí na velikosti zkušebního prostoru)
 • výběr kalibračních bodů v teplotním rozsahu -70 až +150 °C
 • ve všech prostorech, ve kterých je řízená teplota
 • od nejmenších objemů prostoru cca 100 litrů až po velkoobjemové prostory o objemech nad 20 m3
 • u většiny kalibrovaných zařízení jsme schopni realizovat i justáž zařízení (v případě, že nesouhlasí zobrazovaná hodnota teploty se skutečnou hodnotou teploty v prostoru)

Zpravidla se jedná o kalibraci zkušebních komor pro celý automobil nebo i větší prostory pro skladování léčiv či citlivých výrobků. 

Kalibraci je možno provádět se zatíženým zkušebním prostorem (se simulací vložených vzorků, tzn. simulujeme reálný stav při zkoušení) i bez zatíženého zkušebního prostoru, vždy záleží na požadavku zákazníka.

Plnění norem

 • kalibrační laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025
 • akreditované metody jsou vypracovány dle norem DKD-R 5-7, 60068-3-X
 • rozložení etalonů a postup měření homogenity prostoru je realizováno dle normy ČSN EN 60068-3-5

Jak to u nás funguje?

V několika bodech Vám přiblížíme, jak naše kalibrační laboratoř funguje ke spokojenosti našich dlouholetých zákazníků od roku 2001:

 1. Kontaktujete naši firmu prostřednictvím např. poptávkového formuláře na této stránce či telefonicky na níže uvedeném kontaktu.
 2. Pracovník naší kalibrační laboratoře prostuduje Váš požadavek a osobně Vás zkontaktuje do 24 hodin s případnými dotazy či požadavky pro upřesnění Vaší poptávky.
 3. Po upřesnění všech detailů Vašich potřeb Vám vypracujeme a zašleme cenovou nabídku včetně informace o nejbližším možném termínu provedení kalibrace.
 4. Po objednání služby si pracovník naší kalibrační laboratoře s Vámi potvrdí termín realizace kalibrace ve Vaší firmě.
 5. Provedeme kalibraci a sepíšeme s Vámi pracovní výkaz.
 6. Standardně Vám do 48 hodin od provedení kalibrace vyhotovíme a zašleme kalibrační protokol.

Kalibrační protokol

Výstupem kalibrace každého zařízení je kalibrační protokol, který obsahuje následující údaje:

 • popis kalibrovaného zařízení (např. typové označení)
 • informace o zadavateli kalibrace
 • zodpovědný kalibrační technik
 • zvolená metoda kalibrace
 • použité normy a předpisy
 • podmínky okolního prostředí
 • údaje o použitých etalonech
 • výsledek měření včetně odchylek a nejistot měření

Kalibrační protokol Vám vyhotovíme v českém nebo anglickém jazyce.

 

Proč byste měli kalibrovat s námi?

Je mnoho důvodů proč s námi spolupracovat, zde jsou ale ty nejzásadnější:

 • Znalosti v oboru
  Byli jsme první akreditovanou kalibrační laboratoří provádějící kalibrace teploty a vlhkosti přímo u zákazníka a máme již 20 letou zkušenost v tomto oboru. Úzce spolupracujeme a sdílíme informace s předním výrobcem zkušebních komor a zároveň akreditovanou laboratoří, firmou Weiss Umwelttechnik GmbH.
 • Flexibilita
  V našem týmu máme kalibrační techniky lokalizované jak v Praze, tak v Brně, a jsme schopni pokrýt jedním technikem jak servisní činnost (např. pravidelnou údržbu či instalaci zařízení), tak následně navázat s kalibrací zařízení, což zákazníkovi přináší jednu kontaktní osobu, bezstarostné sladění činností, nejkratší výpadek zařízení, a k tomu levnější náklady na dopravu. ​​​Samozřejmě veškeré postupy splňují předpisy normy ISO 17025. Bohaté vybavení naší laboratoře umožňuje současnou kalibraci více zkušebních prostorů najednou, a tím zákazníkovi dokážeme ušetřit čas.
 • Přesnost
  V porovnání s osvědčeními ostatních akreditovaných kalibračních laboratoří disponujeme jednou z nejlepších nejistot měření. Zakládáme si na kvalitě našich výstupů, proto dbáme na pečlivé ustálení prostředí zkušebního prostoru, a to minimálně v délce 1 hodiny.
 • Osobní přístup
  Věříme, že klíčem ke spokojenosti zákazníka je individuální přístup, a proto s každou zakázkou chceme porozumět Vašim požadavkům a následně se je snažíme splnit dle Vašich představ.