zkoušky pevnosti

Teplotní a klimatické komory

Tyto typy komor jsou dostupné v různých velikostech zkušebního prostoru, vyrábějí se v teplotním rozsahu od -150 do +540 °C a vlhkostním rozsahu od 10 do 95 % r. v.  Komory disponují chytrým regulačním systémem, lze je velice snadno propojit se zkušebním softwarem, vzdáleně kontrolovat a ovládat. Komory jsou vyráběny v různých verzích chladícího a teplotního okruhu. Uplatní se jak při statických, tak při dynamických zkouškách.

Klíčové vlastnosti
  • Teplotní rozsah -150 až 540 °C
  • Vlhkostní rozsah 10 - 95 % r. v.
  • Různé velikosti

Klimatická komora

Teplotní komora 651.05F-01 ke zkušebnímu stroji Acumen

Klimatické komory Weiss -40°C