Fotogalerie

 

Moc děkujeme všem našim kolegům, kteří se rozhodli podpořit Komunitní centrum Motýlek a v hektickém předvánočním čase věnovali svou energii zvelebení prostor tohoto centra.

Pracovníkům centra pak děkujeme za příležitost poznat a zkusit zase trochu něco jiného a dovědět se více o jejich náročné práci.

Komunitní centrum Motýlek pomáhá dětem se zdravotním i sociálním znevýhodněním a zaměřuje se na centrum denních služeb pro tělesně a mentálně postižené děti, podprahový klub pro děti a mládež ve složité životní situaci a sociálně akviziční službu pro ohrožené rodiny.