Vibrační systémy

Vibrační systémy japonského výrobce IMV Corporation se řadí mezi nejspolehlivější a technologicky nejvyspělejší elektrodynamické budiče vibrací. Umožňují provádět vibrační zkoušky za účelem zjišťování modálních vlastností mechanických struktur a odolnosti materiálů vůči působení mechanického chvění. Vibrační zkoušky tvoří nedílnou součást kontroly kvality, spolehlivosti a životnosti struktur.

Slouží k určování vlastních frekvencí dílů či celých struktur (tzv. modální analýze), odolnosti výrobků vůči mechanickému chvění.

Umožňují testování vzorků v jejich horizontální ose a jsou navrženy tak, aby dosáhly nízkého tření kluzné desky a vysoké odolnosti vůči klopným a torzním momentům.

Spolehlivé řešení pro řízení elektrodynamických vibračních systémů podporující celé spektrum vibračních zkoušek.

Revoluční produkt pro upínání přípravků ušetří čas uživatelům, kteří provádějí vibrační testy na denní bázi.