Zkušební stroje

Víceosé zkušební stroje

Pro víceosé zkoušení pevnosti materiálu včetně torze. Je možné je kombinovat s teplotními pecemi a různými typy extenzometrů.

Zatížení:
až 500 kN
Zdvih:
až 100 mm
Počet servopohonů:
6
Zatížení:
500 kN
Zdvih:
150 mm
Počet servopohonů:
2