Tvrdoměry

Vickers & Knoop

Tvrdoměry a mikrotvrdoměry pro měření kovů podle metod Vickers ISO 6507 a Knoop ISO 4545 jsou jedny z nejužívanějších. Jedná se o optické metody měření. Po vtlačení vnikacího tělíska (jehlanu) do měřeného vzorku následuje měření rozměrů vtisku pomocí objektivu / kamery. Naměřená data slouží jako informace pro výpočet hodnoty tvrdosti. Měření lze vyhodnotit automaticky, poloautomaticky i manuálně. Tyto tvrdoměry lze využít také k měření metodou Brinell ISO 6506 při nízkém zatížení.

Rozsah zatížení:
10 gf až 750 kgf
Motorizované osy:
X-Y-Z
Kamera:
18 Mpx
Metody:
Vickers, Knoop, Brinell
Revolver:
Motorizovaný, 9 pozic
Přehledová kamera:
Ano
Rozsah zatížení:
0,1 gf až 62,5 kgf
Motorizované osy:
X-Y-Z
Kamera:
18 Mpx
Metody:
Vickers, Knoop, Brinell
Revolver:
Motorizovaný, 6 pozic
Přehledová kamera:
Ano
Rozsah zatížení:
1 gf až 62.5 kgf
Motorizované osy:
X-Y-Z
Kamera:
5 Mpx
Metody:
Vickers, Knoop, Brinell
Revolver:
Motorizovaný, 6 pozic
Přehledová kamera:
Ano/Ne
Rozsah zatížení:
1 gf až 62,5 kgf
Motorizované osy:
X-Y
Kamera:
Ne/5 Mpx
Metody:
Vickers, Knoop, Brinell
Revolver:
Motorizovaný, 6 pozic
Přehledová kamera:
Ne