Tvrdoměry

Vickers & Knoop

Tvrdoměry a mikrotvrdoměry pro měření kovů podle metod Vickers ISO 6507 a Knoop ISO 4545 jsou jedny z nejužívanějších. Jedná se o optické metody měření. Po vtlačení vnikacího tělíska (jehlanu) do měřeného vzorku následuje měření rozměrů vtisku pomocí objektivu / kamery. Naměřená data slouží jako informace pro výpočet hodnoty tvrdosti. Měření lze vyhodnotit automaticky, poloautomaticky i manuálně. Tyto tvrdoměry lze využít také k měření metodou Brinell ISO 6506 při nízkém zatížení.

Plně automatický tvrdoměr pro rozměrnější vzorky s možností zaostření povrchu vzorku dotykovou sondou. Vhodné pro vícebodové i jednobodové měření.
Plně-automatický tvrdoměr vhodný pro nejnáročnější aplikace, vícebodové měření i pro vyhodnocení metalografických vzorků.
Plně-automatický tvrdoměr vhodný pro náročnější aplikace a vícebodové měření.
Plně-automatický tvrdoměr vhodný pro jednodušší aplikace.
Polo-automatický tvrdoměr vhodný pro měření jednodušších aplikací.