Zkušební systémy

Testovací systémy pro realistickou simulaci namáhání umožňují přesné a reprodukovatelné simulace provozního prostředí.  Tyto systémy jsou využitelné zejména v automobilovém, leteckém a stavebním odvětví pro zkoušení jednotlivých komponentů, ale i složitých konstrukčních celků.

Servopohony, řídící jednotky, hydraulické agregáty, software a příslušenství.

Testovací víceosé systémy pro simulaci vlivů vibrací na konstrukční celky v automobilovém a leteckém průmyslu.

Víceosé zkušební systémy pro reálnou simulaci jízdy po vozovce.

Specializované systémy simulace pohybu, které přesně simulují fyzický pohyb osob.

Systémy pro simulaci reprodukovatelných seismických podmínek v laboratorním prostředí.

Zkušební systémy pro simulaci provozu pneumatik, zkoušky opotřebení a provozních vlastností.

Testovací stroje pro zkoušky životnosti tlumičů a měření jejich tlumících charakteristik.